Panawagan at Mensahe Para sa Mga Pastor at Lider ng Kongregasyong “Born-Again”

Ako po ay isang born-again christian simula pa noong taong 1999. Nagpapasalamat po ako dahil nakilala ko si Cristo sa buhay ko sa pamamagitan ng isang pastor sa Christ Comission Fellowship – isang Pentecostal Church kung saan ako nabautismuhan. Tinuruan po nila ako kung paano maging disipulo ni Cristo sa patnubay ng isang aklat na ibinigay nila sa akin na isinulat ni Betram Lim na pinamagatang “Practical Discipleship” na masasabi kong malaki din ang naitulong sa aking paglagong espiritwal dahil ito ay nababatay din sa mga aral ni Cristo sa aklat ng Bagong Tipan. Ito rin po ang dahilan kaya nahilig ako sa pagbabasa at pagsasaliksik ng bibliya. Ngunit dahil sa paglipat ko ng tirahan ay hindi po ako nakapanatili sa kongregasyon ng CCF.
Sa loob ng sampung taon kung pag-aaral at pagsasaliksik ng bibliya ay may mga hiwaga akong natuklasan dito. Hiniling ko sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na maunawaan ang mga bagay na iyon na nababasa ko noon pa na hindi ko lubos na maunawaan at di ko rin naririnig na ipinaliliwanag o tinuturo ng mga pastor, bagamat apat na kongregasyon na ang aking nadaluhan.
Sa kasalukuyan,malinaw na sa akin ang hiwaga ng Mabuting Balita at napatunayan ko ito sa pagsasaliksik dahil hindi lamang ako ang may ganitong pag-kaunawa. Ngunit nalulungkot po ako sa natuklasan ko na wala sa kongregasyong aking kinabibilangan sa kasalukuyan ang tunay na aral ni Cristo bagama’t sinasabi nila na sila ay “full gospel church” o kay Cristo, hindi naman gaanong binibigyang pansin ang mga aral ni Cristo. Ang kalimitang itinuturo ay ang mga kuwento sa lumang tipan. Pumipili lamang ng mga talata sa bagong tipan ngunit ang mga aral at utos ni Cristo ay hindi gaanong naipapangaral.
May kamag-anak po akong pastor at alam kong hindi siya nasisiyahan sa pagpanig ko at ngayo’y paghakbang na umanib sa Iglesia Ng Diyos na pinangangasiwaan ni Brother Eli Soriano. Alam ko po na hindi sang-ayon ang mga pastor sa samahang ito ngunit dito ko po napakinggan ang buong aral ni Cristo at sa samahang ito ko rin nakita ang tunay na pagmamalasakitan ng mga magkakapatid sa iglesia at sa bunga ng kanilang mga paggawa ay masasabi ko na tunay nga silang mga Cristiano.
Nais ko pong malaman ng mga namumuno sa samahang born-again na kulang at mayroong mali sa mga aral na inyong itinuturo. Hindi ko po ito ginagawa upang itaas ang aking sarili o ipakitang ako’y may kaalaman kundi ito po ay dahil sa aking pagmamahal at pagmamalasakit sa aking mga kapatid at gayon na rin po sa inyo. Nakikita ko ang pagnanais ng aking mga kapatid sa born-again na sumunod at magligkod sa Diyos ngunit dahil sa hindi naituturo sa kanila ang buong aral ni Cristo ay nananatili silang hindi lumalago sa pananampalataya at pagkakilala kay Cristo.. Napapansin ko na bagama’t sinasabing nababago ang buhay sa makikitang pagkawala ng mga bisyo o masamang pamumuhay, sa ugali at kalooban naman ng maraming nagsasabing sila ay born-again ay di makikitang sila ay nagiging kawangis ni Cristo. Nananatili pa din sa kongregasyon ang pagka-bahabahagi, inggitan, pagmamataas, makasariling hangarin at pag-aalitan kaya masasabing ang pagbabago ay tila panlabas lamang. Maraming mga Pastor na ang pangangaral ay nakatuon sa mga bagay na nasa sanlibutang ito, ang kasaganahan ng sanlibutan na alam nating may katapusan. Hindi po ito ang pananampalataya na itinuturo ng bibliya. Ang tunay na pananampalataya ay pagtuon ng paningin sa mga bagay na hindi nakikita-mga bagay na makalangit at hindi panlupa. “Ang aral na basta tinanggap si Cristo ay ligtas na ay wala pong batayan sa bibliya”. Mali po ang inyong pagkaunawa… kailangan nating alamin, pag-aralan at sundin ng buong katapatan ang mga aral at utos ni Cristo upang tayo ay maligtas. Kailangan nating manatili sa aral ni Cristo upang tayo’y makapanatiling tapat sa ating pananampalataya hanggang wakas. Ang “bautismo” ay kailangan upang ang tao ay makapasok sa tipan ni Cristo – ito ay utos mismo ni Cristo upang mahugasan ang kasalanan at mapagharian ng Diyos ang sinumang tumanggap at sumasampalataya sa kanya nang sa gayon ang bawat cristiano ay makalakad sa katuwiran at kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo at hindi na muling maakit pa sa kasamaan ng mundo maliban nalang kung piliin niyang tumalikod sa Diyos. Ang bautismo ay hindi gaanong binibigyang pansin ng ibang mga Lider ng born-again dahil ito daw ay panlabas lamang na pagpapahayag na tinatanggap si Cristo, na sapat na daw na dumalangin ang tao ng pagtanggap kay Cristo at sinasabing sila ay “cristiano na” at ligtas na -bagay na malayo sa itinuturo ng bibliya.
Hindi rin nila mabitawan ang ikapu na sinasabing “susi sa pagpapala” ngunit kung titingnan ang pamagat nito sa aklat ng Malakias, ito ay “Pagbabayad ng Ikapu”- bagay na iniutos sa mga Israelita noong panahon ng Lumang Tipan at ito ay hindi susi sa pagpapala dahil bago pa sila inutusang magbigay ng ikapu ay pinagpala na sila sa pamamagitan ng lupang pangako na masagana sa lahat ng bagay na ibinigay sa kanila ng Diyos nang sila’y palayain mula sa Egipto. Dahil sa ikapu, natutuon ang pansin ng mga tao sa mga pagpapalang materyal sa mundong ito sa halip na sa mga bagay na espiritwal, naghahangad ng kayamanang pang-mundo sa halip na maging kuntento-bagay na itinuturo ng bibliya dahil ang tunay na pagpapala na inilaan sa atin ng Diyos ay wala sa sanlibutang ito kundi nasa langit na siyang inaasahan at hinihintay ng mga tunay na sumasampalataya sa Diyos.
Nalulungkot po ako dahil isinangguni ko na ang mga bagay na ito sa aking mga naging pastor at maging sa aking tiyo na pastor ngunit ayaw nilang unawain at tanggapin… Ako daw ay naliligaw na ng landas bagama’t totoo at nababatay sa bibliya ang aking mga sinasabi. Kaya ito nalang ang naisip kong paraan.. maaaring magalit kayo sa akin ngunit ito ang katotohanan sa Salita ng Diyos.. Nawa’y huwag na po kayong magmatigas dahil malaki ang inyong pananagutan sa pagkapahamak ng mga kaluluwa… Huwag nawang mangyari na mapabilang kayo sa sinsabi sa aklat ng Mateo na mga nangaral at gumawa ng himala sa pangalan ni Cristo ngunit kanyang itinakwil…

Advertisements

7 mga puna

 1. bernard said,

  Hulyo 4, 2013 Sa 4:05 umaga

  KAANIB PO AKO SA IGLESIA NG DIOS NA PINAPAGING BANAL KAY KRISTO HESUS

 2. Dennis said,

  Pebrero 1, 2014 Sa 8:17 hapon

  Wala sa relihiyon ang kaligtasan nasa tamang relasyon sa Diyos lamang. Maaaring may matuklasan ka pero hindi un basehan para tuyain mo ang iba. Ipagpray mo na lang at hwag kang umalis.

  • LostSoul said,

   Disyembre 9, 2015 Sa 2:44 hapon

   1 Pedro 4:18-19

   18 Tulad ng sinasabi ng kasulatan,

   “Kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas,
   ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas?”

   19 Kaya nga, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa Lumikha, at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako.

 3. angelo_don_concepcion@yahoo.com said,

  Nobyembre 8, 2015 Sa 2:19 hapon

  Kapatid ang tunay po na relehiyon ay wala sa nahatihating samahan, kundi nasa puso at buong pagkatao ng isang mananampalataya ke Hesukristo… ang pagkapako po ni Jesus ay siyang naging kaligtasan ng sangkatauhan dahil hindi sumunod ang ating mga ninuno sa batas at mga utos ng Dios ama… Pero sa pamamagitan ni Jesus na nag alay ng Dugo at Laman ay naligtas na tayo, ngunit kailangan nating isabuhay ang kanyang mga salita at kung iyong isasapuso ang Two greatest commandment (Matthew 22:36-40).. tunay nga na sumasaiyo ang Kristo sapagkat dito nakapaloob na kong mahal mo siya ay susundin mo ang kanyang mga utos… Naway nalinawan ka dito kapatid sa aking simpleng kumento.. naway makatulong ito sayo para mas tumibay ang iyong pananampalataya…. GOD BLESS….

 4. Nobyembre 8, 2015 Sa 2:24 hapon

  Kapatid

 5. LostSoul said,

  Disyembre 9, 2015 Sa 2:43 hapon

  purihin si God kung ikaw nga ay nasa tunay na relihiyon!
  ang kaligtasan ay individual na makakamit…
  Ngunit ang relihiyon ay mahalaga para sa atin… Kung walang relihiyon sinong mag-gabay sa atin? kaya’t tayong lahat ay magsikap,
  sabi sa 1 pedro 4:18-19…

  18 Tulad ng sinasabi ng kasulatan,

  “Kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas,
  ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas?”

  19 Kaya nga, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa Lumikha, at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako.

 6. JOHN JOSHUA said,

  Pebrero 13, 2017 Sa 2:14 hapon

  Ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
  paano mo ibigin ang iyong sarili?
  ito ang magiging basehan kung paano ibigin ang kapwa.


Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: